AnneRajala Suomen tulevaisuus ristitulessa

Miten yleiseen mielipiteeseen voidaan vaikuttaa

  • Monet agendat.. liikkeet,yhdistykset, puolueet ja liitot ?
    Monet agendat.. liikkeet,yhdistykset, puolueet ja liitot ?
  • Pieni Eurooppa, suuri maailma?
    Pieni Eurooppa, suuri maailma?
  • Uusi Babylonia
    Uusi Babylonia

 

Suomessakin poliittinen paine maahanmuuttaja määrien kasvattamisen puolesta nousee jatkuvasti

ja Euroopan unioni puolestaan suunnittelee Eurooppaan kohdistuvan maahanmuuton rasituksen tasaamista

kaikkiin EU-maihin.

Toistaiseksi vielä pienistä mittakaavailuista huolimatta islamisaatio on kuitenkin edennyt Suomessakin,

muiden monikultturisuusideologian ohjaamien EU-maiden tapaan.

Suomessa nousee tuon tuostakin esiin tapauksia pyrkimyksistä poistaa kristinuskon sympoleja,käsitteitä ja

kulttuurillisia ilmentymiäkuten suvivirren laulaminen, julkisista tiloista ja tapahtumista.

Koulujen joulu- ja kevätjuhlien jäsrjestämiseen kohdistuu kova monikulttuurinen ja maahanmuuttaja muslimeita kohtaan erityistä sensivisyyttä vaativa paine.

Nimenomaan maahanmuuttahamuslimit nauttivat erityisestä julkisesta suosimisesta siten että heille ollaan valmiita takamaan kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan tiloissa erityisjärjestelyitä, kuten rukoustiloja ja rukoushetkien viettämisen mahdollisuuksia, jollaisia kantaväestöön kuuluville kristityille ei ole tarjoilla.

Uimahalleissa muslimeille ollaan valmiita myöntämään erioikeuksia pukeutumissääntöjen osalta.

Rasismi- ja islamifobia - termit ovat meilläkin ahkerasti käytössä

pyrittäessä rajoittamaan ja poliittisesti korrektilla tavalla kontroloimaan sananvapautta.

Kaikki tälläinen. islamin erityinen suosiminen ja toisaalta kantaväestön ja isäntäkulttuuriin kohdistuvat

rajoittamis-ja sensitiivisyysvelvoite vaatimukset ovat käytännössä omaehtosia sharia-lain mukaisuuteen taipumista.

Myös varsinaisen sharia-lain sovittelutuomioistuinten käyttöön ottoa suomalaisen oikeusjärjestelmän rinnalle

on meilläkin tuotu esiin.

On siis selvää että jo suhteellisen pienilläkin maahanmuutto muslimimäärillä on varsin huomattavat

ja koko yhteiskuntaa vähitellen islamisoivat vaikutukset.

Maahanmuuttajamuslimien sopeutumattomuus ei voi johtua aineellisesta eikä muustakaan yhteiskunnallisesta syrjinnästä,

koska varsinkin maahanmuuttajamuslimit ovat päässeet erittäin tehokkaasti osallisiksi kaikista niistä eduista, joita vasemmistoliberaalin monikulttuurisuusideologian ohjaamat eurooppalaiset hyvinvointivaltiot tarjoavat.

Eurooppa islamisoituu, koska eurooppalaiset hallitukset ovat sallineet pidäkkeettömän maahanmuuton

toteutumisen etenkin entisistä islamilaisista siirtomaistaan ja koska nimenomaan identtiteetti tietoiset

islamilaiset yhteisöt ovat pystyneet tehokkaasti käyttämään hyväkseen monikulttuurisuusideologian läpitunkemia eurooppalaisia hyvinvointivaltioita.

Islamilaisen maahanmuuton ja hyvinvointivaltioideologian yhdistelmä on ollut Euroopalle tuhoisa sekä

kulttuurillisesti että taloudellisesti.

Islamin arvostelu ilmaisee rasistista vihaa?

Tälläisen sitoutuneen ja asenteellisen punavihreän aatteen värjäämä

Starling point- kirjoituskokoelmassa mukana oleva Gavan Titley katsoo -Realitiens and threats of hate speech

online for young people today- esityksessään, että rasismi  ja vihapuheet suuntautuvat ennen kaikkea

muslimimeja,

maahanmuuttajia,

vähemmistöjä,

ja sukupuolivähemmistöjä 

sekä monikulttuurisen yhteiskunnan ajatusta vastaan.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, kuten voidaan päätellä -Titleyn linjauksista Starling points-kirjoituksen sivulla

30 esittämien linjauksien -pohjalta, että poliittisesti korrektia monikulttuurista yhteiskunta ajattelua ei saa

arvostella.

eikä pitää vaarallisia kehityssuuntia edistävänä, koska tälläinenarvostelu ja sen perusteiden esittämine on

määritelmällisesti vihapuhetta.

Nykyisen monikulttuuriseen vasemmistoradikaaliin tapaan Titley näyttää pitävän vihapuheena myös

homoliikkeen arvostelua ja sen toteamista,

että koraanin vakavasti ottavan islamiuskon mukainen

yhteiskuntamalli on vakavasti ristiriidassa historiallisen eurooppalaisen juutalaiskristtilisen perinteen sekä

eurooppalsien identiteetin kanssa.

Tältä osin vasemmistoradikaali Titley ja Euroopan neuvosto- sekä nyt siis Suomenkin valtiovalta ja erilaiset

järjestötöt tukijoineen- noudattavat kuuliaisesti käskyjä, joita islamilaisten maiden OIC

pääsihteeri Ekmeleddin Ihsanoglu Euroopan neuvostolle vuonna 2005 antoi, kuten jatkossa selostan.

Tälläisen vihapuheen tunistamiseen, torjumiseen ja lakkauttamiseen

- kriminalisointiin lopulta - 

tähtäsi nyt suomessakin valtiovallan tuella toimeenpantu nuorisokampanja.

Gavan Titleyn mukaan

vihapuhe on määriteltävissä tälläisen luonteiseksi sekä puheen sisällön ettäsävyn, asiayhteyden kohteen

ja mahdollisten seurausten pohjalta.

Kaikki sellainen puhe, joka näiden ulottovuuksien näkökulmasta on jollakin tavalla määriteltävissä

vihasta kumpavaksi rasismiksi ja syrjinnäksi on hiljennettävä.

Tälläiseen tavoitteeseen päästään jatkuvalla tarkkailulla, valitusten tekemisellä, painostamalla internet-

sivustojen ylläpitäjiä ja sisällöstä vastaavia yhdessä viranomaisten kanssa ja organisoimalla erilaisia

nuorisokampanjoita. 

Toisena Suomalaisena esimerkkinä valtiovallan julkisilla verovaroilla tukemasta avoimen kumouksellisesta hankkeesta vasemmistoradikaalien ja monikulttuurisuusideologian mukaisten uskomusten ja erikäytäntöjen pakottaiseksi suomalaisissa kouluissa voidaan viitata v. 2012 lopulla aloitetun

Normit nurin!- hankkeeseen, jonka opettajille suunatun ja seksuaalianarkistinakin julkisuudessa esiintyneen

Atlas (ent.Akuliina) Saarikosken

ja Solja Koveron laatimaa Älä oleta- käsikirjan ( Seta-julkaisuja 22, 2013, sivuilla 9-10)

Avoimen kulttuurimarxilaiseen tapaan Saarikosken ja Koveron kirja syyttää suomalaista koulujärjestelmää ja

syrjivien vallankäyttönormien ylläpitämisestä ja kehoittaa paikallistamaan ja kumoamaan nämä rasistiset etniset, seksuaaliset ja taloudellisyhteiskunnaliset luokkanormit.

Kirjoittajat paljastavat: myös rasistisia uskonnollisia normeja, jollainen on kristinusko.

Kristinusko on Suomessa uskonnollinen normi. Siihen viittaa esim. se että kristinuskoon liittyviä tapoja ei

usein nähdä uskontona vaan suomalaisuuteen itsessään kuuluvina perinteina.

Muut uskonnot, erityisesti islam, näyttäytyvät ikään kui enemmän uskontona kuin kristinusko.

Islami nvastaisuus on 2000-luvulla voimakkaasti lisääntynyt rasismin muoto.

Suomalaisten  aivopesu on alkanut ja moet elävät suvaitsevaisuuden harhassa, on enemmän kuin huolestuttavaa että niinelävät välinpitämättöminä sille uhkalle jotaislam edustaa.

 Eurooppa ja suomi islamisoituvat.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat