AnneRajala Suomi Islamisoituu

Miten se määritellään ja kenen toimesta?

  • Muuttuva maailma
    Muuttuva maailma

Starting points for Combating Hate Speed online( Council of Europe 2012) on

137-sivuinen Euroopan neuvoston sivustolla jossa se on luettavana kampanja-aktivistikoulutuksesta.

Se koostuu kolmesta laajasta kirjoituksesta jossa tutkitaan verkon vihapuheen luonnetta, ilmenemismuotoja ja keinoja vihapuheen vastustamiseksi.

Kirjotusta laatimassa ovat olleet mm.

Tohtori Cavan Titley, Britanish Institute of Human Rights ja

Laszlo Földi.

Titleyn edustamat vahvat punavihreät ideologiset sitoumukset käyvät ilmi Irish Left Review lehden

" uskontunnuksessa "

Me uskomme että vasemmiston pitää haastaa konservatismi laajalla rintamalla-

- on kyse sitten hallinnollista, taloudeliista, sosiaalisen uudistusten, kultuurin tai historian kysymyksistä.

Luotamme vahvasti vasemmistoon ja sen kykyyn menestyä.( Irish Left Review-lehti)

 

Tähän sitoutuminen ja asenteellinen punavihreän aatteen värjäämä ja Starling Points ilmaisee esityksessään, että rasismi ja vihapuhe suuntautuvat enenkaikkea muslimeja, maahanmuuttajia, etnistä vähemmistöä ja sukupuolivähemmistöjä sekä monikulttuurisen yhteiskunnan ajatusta vastaan .

Tästä voimme päätellä Starling Points -kirjoituksen sivulla 30 esittää linjauksen että poliittisesti korektia monikulttuurista yhteikunta-ajattelua ei saa arvostella eikä pitää vaarallisia kehityssuuntia edistävinä, koska tallainen krittiiki on, ja sen perusteiden esittäminen on

- määritelmällisesti vihapuhetta. ( huomaa kuka määrittelee ja miksi kiä on vihapuhetta ja rasismia,

Monikulttuuriseen vasemmistoradikaalin tapaan Titley esittää myös vihapuheeksi

1- homoliikkeen arvostelun

2- ja sen toteämista että Koraanin vakavasti ottavan islamiuskon mukainen yhteiskuntamalli on vakavassa ristiriidassa historiallisen eurooppalaisen juutalaiskristillisen perinteen ja europpalaisen identititeetin kanssa

Vasemmistoradikaali Titley ja Euroopan neuvosto ja nyt Suomenkin valtiovalta ja erilaiset järjestöt tukijoineen- noudattavat käskyä joita islmilainen OIC:in jäsenvaltiot pääsihteeri Ekmeleddin Ihsannglu Eurooppan neuvostelle vuonna 2005 antoi.

Tällaisen vihapuheen tunnistaminen, torjuminen ja lakkauttamiseen ja lopulta kriminalisointi tähtää nyt Suomessakin valtiovallan tuella aloitettu nuorisokampanja,

Titleyn mukaan vihapuhe on määtiteltävissä tälläisen luontoiseksi puheen sisällön ja sävyn, asiayhteyden, kohteen ja mahdollisten seurausten pohjalta,

Kaikki sellainen puhe joka näiden ulottuvuuksien näkökulmsta ( homoliikkeen ja islamin vaaralisuuden esille ottaminen) -on jollain tavalla määriteltävissä vihasta kumpuavaksi rasismiksi ja syrjinnäksi ?se

- on hiljennettävä

Tallaiseen tavoitteeseen päästään jatkuvalla tarkailulla, valitusten tekemisellä, painostamalla internet sivustojen pitäjiä

ja sisällöstä vastaavia yhdessä viranomaissäätelyn kanssa ja organisoimalla erilaisia nuorisokampanjoita,

Suomessa näitä hankkeita on mm.

Normit nurin- hankkeen jonka opettajille suunnatun ja seksuaalianarkistinakin julkisuudessa Atlas ( ent. Akuliina ) Saarikosken ja Solja Koveron

Älä oleta. käsikarjan ( Seta julkaisuja.

Kirjoittajat palajastavat sivulla 84 että: rasistisia uskonllisia normeja, kuten Kristinusko

on normi.

Kristinuskoon liittyviä tapoja ei pidetä uskontona vaan suomalaisina perinteinä.

Islan taas näyttäytyy ikäänkuin enemmän uskonnolta kuin Kristinusko,

3.- Islamivastaisuus on voimakkasti lisääntynyt rasismin muoto.

Muistilista normien käsittelyyn kehoittaa tunnistamaan islamfopian yhtenä rasismin muotona.

Siksi vasemmistoradikaalien mukaan positiivista syrjintää eli erityistä suosimista ja suojelua on suosittava islaminuskoisten suomalaisten koulu - ja arkitodellisudessa.

Six pack  ( 2011-2015 )nimen alkujaan saanut hallitus on monen muun eurooppalisen hallituksen tapaan ohjelmallisesti ollut sitoutunut yhä laajamittaisemman maahanmuuton edistämiseen

Six pack hallitus on saanut valmiiksi yhden kärkihankeistaan:

vuoteen 2020 ulottuvan maahanmuuttosstrategian.

Tätä politiikkaa perusteltiin tavalliseen tapaan.

Suomi tarvitsee maahanmuutajia, on syytä huomata että vain 5% maahanmuuttajista on humanitaaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita.

Samalla hallitus on

halunnut toteuttaa ylhäältäkäsin ja koko valtiovallan voimalla syrjinnän ja rasismin

4- jollaisiksi määritellään maahanmuuttokriittisyys ja suomalaiskansallisten näkökulmien puolesta puhuminen ylipäätään.

5 - kitkemällä asennemuutos suomalaisten keskuudesta pois

hallitus on ilmoittanut virallisessa ohjelmassaan tietävänsä suomalaisten edustavan laajamittaisen rasistisen syrjiviä asenteitä

ja toiseksi hallitus pyrkii laajamittaisella ideologisella manipulaatiolla muuttamaan nämä asenteet poliittissesti korrektiteiksi.

Ongelmiin nähdään lääkkeeksi massiivien maahanmuuto eikä oman suomalaisen väestön lisääntyminen.

- ja että perinteinen avioliitto ja perheen julkisen lakkauttamisen niin sanottu tasa-arvovonen aioliittolaki on " ihmisoikeuskysymys?"

- homoideologia

- tasa-arvoinen aviolitto

- islamiuskon arvostelu

on siis yhtä kaikki leimattu rasistiseksi ja syrjiväksi asenteeksi

ne ovatkin kärkipäässä kitkettävien asioiden listalla.

Kun siis puhemme nykyaikana siitä mikä on vihapuhetta ja rasismia on muistettava kuka on meidät saanut uskomaan että se rasismia ja vihapuhetta.

On erityisen tärkeää huomata miten meitä manipuloidaan ja miten tämä manipulonti alkaa jo koulussa.

Kasassa on tuhoisa yhdistelmä

lännessä - paradoksaalisesti - valtaa pitävä ja islamia erityisesti suosiva monikulttuurisuusideologia vihaa kristinuskoa ja tukee pidäkkeentöntä islamilaista maahanmuuttoa ja

toisaalta media salaa sen tosiasian että islamilainen maailma vainoaa erityisesti juuri kristittyjä.

Kristinuskoa vainotaan ympäri maaimaa, erityisesti tämä asianatila koskee islamilaista maailmaa.

jossa kristittyjä vainotaan ohjelmallisesti. Islam käy käytännössä aktiivista sotaa kristinuska vastaan kaikilla niilla alueilla joilla islam on valta-asemassa.

Ja miten päästään alkuun: pian tämänlainenkin kirjoitus joka perustuu tilastollisiin tosi asioihin ja uutisointiin että erialojen asiantuntija lausuntoihin ja kirjoituksiin että kirjoihin. halutaan kieltää mediassa, tälläsisen ehdotuksen olemme jo suomessa kuulleet ja joka kuultiin islamuskoisen media-persoonan lausumana.

Kannttaa todella miettiä mikä on oikeaa vihapuhetta ja rasimia, ja mikä on kantaa ottavaa kritiikiä ja tai tiedottamista asiasta.

Vielä toistaiseksi sana on vapaa.

ajatuksia kirjoitukseen kirjasta. Eurooppa ja Suomi islamisoituu

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat