AnneRajala Suomen tulevaisuus ristitulessa

Avoin kirje paljastaa totuuden!

  • Kun maailma on liekeissä.
    Kun maailma on liekeissä.
  • On aika puhua.
    On aika puhua.

 

Yli 100 kansainvälistä muslimioppinuta julkaisi 24.9.2014 avoimen kirjeen Syyrian ja Irakin islamilaisen valtion ISIS:n johdolle.

Kirjeessä julkaistussa kannanotossa kyseiset oppineet arvostelivat ISIS.n toimitaa ja paheksuivat ISIS:n perustamaa kalifaattia.

Sen tarkoituksena oli konkreettinen todistus siitä, että niin sanottu maltillinen islam tuomitsee selkeästi ISIS-

järjestön toimeenpaneman kalifaatin silmittömät raakuudet ja terroristisen jihadismin täysin autenttisen

islamin uskonopin vastaisina hankkeina.

Kirje jullkaistiin Washingtonissa USA:ssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, jonka oli organisoinut

 

The Council on american-Islamic Relations ( CAIR) yhdessä uskonopillisten ja sharia-lain soveltamiseen

liittyvien kysymysten ratkomiseen keskittyvän The Figt Council of North America- neuvoston kanssa.

 

CAIR:n ilmoituksen mukaan kirjeen tarkoitus oli tarjota " terroristiryhmän ISIS:n äärimmmaisyysideologian uskonnollinen kumoaminen "

ISIS- järjestön johtajalle ja Islamilainen valtio-kalifaatin kalifille Abu Bakr al-Bagdadille kohdistettu avoin kirje

alkaa 24 kohtaisella tiiviillä yhteen vedolla ja jatkuu kunkin kohdan yksityiskohtaisilla perusteluilla,

jotka nojaavat

Koraanin, hadithie ja sharia-lain tulkintojen kokonaisuuteen.

Mielnkiintoista on se että sen tuo julki

CAIR, islamistisen Muslimiveljeskunnan

amerikkalainen ?

rinnakkaisorganisaatio?

jolla on ollut ja on edelleen tiiviit organisatoriset ja henkilökohaiset suhteet sekä

Hamas-terroristijärjestöön

että muuhun islamistiterrorismiin

ja sen erimuotoiseen tukemiseen.

CAIR:n avoimessa kirjeessä kyse on asetelmasta jossa

Muslimiveljeskunta ja Hamasin islamistista islamia ja

siihen liittyvää terrorismia tukeva CAIR uskonoppineineen edustaa maltillista islamia ja

niin ikään Muslimiveljeskunnan islamistisen islamin perusteella al-Qaida - terroristiorganisaatiosta

itsenäiseksi toimijaksi sittemmin muodostunut ISIS edustaa autenttisen islamin vääristynyttä

äärimmäisyysidologiaa, joka islamin nimessä tulee kumota ja hyläten torjua ja tuomita.

 

Avoin kirje näyttäytyy juuri siten kuten sen tarkoitus on:

 

- osoittaa kaikille ihmisille ettei ISIS:sen raakuuksilla ole mitään tekemistä rauhan uskonnon islamin kanssa.

Uskonnollisteologisesti lukutaidottomille ja poliittisen korrektiuden sloganit sisäistäneelle suurelle yleisölle

niin USA.sssa kuin muuallakin se on otettu vastaan maltillisten islamin ja sen valtavirran puheenvuorona

joka vastaansanomattomasti osoittaa kaikille

Islamin rauhan uskonnoksi joka torjuu kaiken ISIS: raakuuden ja ettei sillä ole mitään tekemistä islamin kanssa.

Mutta

CAIR- muslimioppineet eivät tuomitse ISIS:N uskonoppia eivätkä tavoitteita.

 

Muslimioppineiden kirje joka luettavissa internetissä- kannataa lukea huolellisesti ja yksityiskohtaisesti.

Samalla kannatta lukea myös Robert Spencerin 25.9.2014 päivätty yksityiskohtainen kommenttiartikkeli:

Muslim Scholars Relute Islamic State´s Islamic Case- While Endorsing Jihad Sharia Caliphate.

 

Spencer käy avoimen kirjeen kohta kohdalta kirjeen jokaisen teesin ja niiden perusteeksi esitetyt Koraanista

, Islamin perinteestä ja laintulkinnasta nousevat argumentit.

 

Tarkka paneutumien sekä avoimeen kirjeeseen ja Spencerin kommontoihin osoittaa etteivät kirjeen laatijat

tosiasiallisesti tuomitse ISIS:n tulkintoja

vaan arvostellevat sen sijaan ISIS:n tulkintoja näiden näkemysten

toimeenpanon ehtojen täyttymystä ja tämänhetkisen ajankohdan sopivuudesta näiden näkemysten

toimeenpanemiselle.

Isis:n maltilliset kirjekriitikot hyväksyvät ja pitävät oikeina yhtä hyvin aseellisen jihadin käymistä,

sharia-lain toimeenpanemisen ideaalia kaikkine ankarine rangaistuksineneen kuin kalifaatin perustamista sinänsä.,

He arvostelivat ISIS.järjestöä kuitenkin siitä, että ISIS on ryhtynyt panemaan toimeen sinänsä oikeaa

uskonoppia

joko vääränä ajankohtana

tai riittämättömällä arvovallalla

tai nykytilanteeseen nähden virheelliaillä menetelillä.

 

Kirjassa Suomi ja Eurooppa Islamisoituu / Juha Ahvio tuo esille sivuilla 43 kohdat 8 ja 8c, kohdan 10 ja kohdan

22 joissa yksiselitteisesti todetaan että kaikki muslimit ymmärtävät jihadin suuren hyveellisyyden ja että

sharia.laki ankarine rangaistuksineen ja tuomioineen on muuttumattomasti Koraaniin ja perinteisiin kuuluva

muuttumaton totuus.

 

Kohdassa 22 puolestaan lausutaan julki että oppineet ovat yhtämieltä siitä että kalfaatin eli kalifin johtaman

islamilaiseen valtioon pyrkiminen on välttämätöntä koko islamilaisen uskonyhteissön kannalta.

 

Kohdassa 6 kirjoittajat arvostelevat ISIS:in menetelmiä, että islam kieltää viattomien tappamisen.

ISIS:in tulkinnan mukaan sen teloittamat eivät kuitenkaan ole viattomia vaan selvästi ilmaiseet ei-

islamilaisuutensa. Aseellinen voimankäyttö ja teloittaminen on sallittua sharia-lain mukaan.

 

Kohdassa 10 muslimioppineet arvostelevat ISIS:in väkivaltaisia toimia Irakin ja Syyrian arabikristillisistä-

väestöä kohtaan sillä perusteella että että tämä

Kirjan kansan ( Kristityt) jäsenet ovat ovat 1400 viimeisen vuoden aikana

selkeästi ilmaisseet halunsa tukea muslimeita ja profeeetan armeijoita sekä puolustaa eri sodissa alueitaan yhtä

hyvin ristiretkeläisä, kolonialisteja kuin Israelia vastaan.

jolloin heitä ei mitenkään tulisi pitää vihollisena kuten

ISIS on menetellyt.

Isisiin kohdistuvan menetelmällisen kritiikin ohessa maltilliset kritiikot myöntävät samalla sen että esim.

 

Israelin olemassaolo ja tekemiset Lähi-idässä ovat olleet määritelmällisesti hyökkäyksellisiä,

joihin

muslimeiden on oikeutetusti pitänyt reagoida ja puolustautumalla.

 

Eli kysymys on siitä mitä hyökkäyksen ja puolustamisen käsitteillä tässä yhteydessä tarkoitetaan ja millaiset

ilmiöt voidaan islamilaisen oikeutetusti lukea aggeressioksi ja millaisia ei.?

 

Kirjeen malttillisten mukaan Israelin olemassaolo ja toimet täyttävät aggression tunnusmerkit, ja ISIS:n

toimijat puolestaan perustelevat käymäänsä puolustuksellista jihadia sillä että he puolustautuvat

 

Syyrian ja Irakin alueella ilmenevää sionista aggressiota ja sen agentteja vastaan.

 

Näihin käsitteisiin voidaan tarvittaessa sisällyttää kaikki

länsimais-amerikkkalainen ja juutalaiskristilllinen ja yhtä hyvin arabikristillinenkin läsnäolo ja tälläisen läsnäolon edustajat.

Kirjekriitikoiden ero on vain siinä kuinka laajaksi sionististisimpien aggressiovoimien toimintaala tulkitaan.

Sekä kirjekriitikot että että arvosteltavat ISIS-toimijat ovat kuitenkin täysin yksimielisiä siitä että perinteinen ja

iokeaoppinen islamin mukaan tälläinen sionistinen aggressio sinänsä on todellisuutta ja että sitä vastaan saa ja

pitää puolustautua eli käydä aseellista jihadia.

Tälläisessa sisällöllisessä yksimielisyydessä  kirjekriitikoiden ka ISIS-toimijoiden välillä ei ole mitään ihmeellistä

tai erikoista kun ymmärtää ja pitää mielessä

että julkaisijataho CAIR ja useita kirjeen allekirjoittaneista

muslimioppineista edustavat sekä terrorijärjestöä Hamasia että Muslimiveljeskuntaa

ja näiden taloudellispoliittisia tukijoita ja rintamaorganisaatioita sekä USA:ssa että kansainvälisesti.

 

Todellisuudessa siis on niin että Muslimiveljeskunta-taustaiset kirjekriitikot eivät edusta maltillista islamia

 

eivätkä myöskään tuomitse ISIS terrorismijärjestöä uskonoppillisesti islamin vastaiseksi.

 

Kirjekriitikot edustavat Muslimiveljeskunnan

Euroopassa ja USA:ssa soveltamaa vähittäin etenevää ja läntistä

monikulttuurisuusideologiaa hyväksi käyttävää kulttuurijihadismia.

 

Nämä strategiset päämäärät osoittaa R.Spencer:

Stealth Jihad: Haw Radical Islam is Subverting America without Guns ar Bambs( Regnery,2008)

Muut lähteet: Euroopa ja Suomi islamisoituvat / Juha Ahvio

Jihad, islamin Pyhä Sota / Seppo. S Koskinen

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Toimituksen poiminnat