AnneRajala Suomen tulevaisuus ristitulessa

Mikä suomessa nyt vaikuttaa

  • OIC
    OIC
  • Helsinki
    Helsinki
  • ISESCO
    ISESCO

 

Suomessa on jätetty huomioimatta että,

meilläkin edustetettuna oleva vähemmistö islam liittyy elimellisesti juuri tähän samaan kansainväliseen

islamiin, jota OIC:n uskontulkinta ja arvomaailma edustaa.

Suomen Islamilaisen Neuvoston

suomalaisten muslimiorganisaatioiden yhteityöelin ja joka usein edustaa ulospäin suomalaista islamia.

jäsenjärjestöihin lukeutuu myös Helsingin Islam Keskus niminen järjestö jonkanetti sivuiltavoi klikata linkkejä

muualle ja otsikon alta Islam Question & Answer linkkiä.

Tällöin avautuu englanninkielinen sivusto joka sisältää runsaasti eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä ja

vastauksia.

Eri aiheet löytyvät Subjekt Categories - otsikon alla olevasta valikosta.

Introduction- ansiosta käy ilmi että,

tällä sivustolla islamia opettaa arvovaltainen saudiarabialainen imaani ja salfistioppinut

Muhammad Saalih al-Munajjid,

kansainvälisesti merkittävä wahhabistinen radio-, TV- ja nettiopettaja.

Suomen Islamilaisen Neuvoston jäsenjärjestön sivustoilla on linkki  juuri al-Munajjidin kansainvälisesti

tunnettuun opetukseen joten,

voidaan olettaa tämän uskonopetuksen edustavan Suomessakin pätevää tulkintaa islamista.

Mitä al-Munajjid opettaa?

Esim: Islamic politics- ja Rulings on Jihad-

aiheiden alla al- mnajjid vastaa esitettyihin kysymyksiin seuraavasti,

häneltä on kysytty mm suhtautuuko Islam ei - muslimiin armollisesti ja myötätuntoisesti?

Mikä on Islamin näkemys ihmisyydestä?

Kehoittaako se rakastamaan ja kunnioittamaan toista ihmistä uskonnosta tai rodusta riippumatta

Al-Munajjid vastaa seuraavanlaisesti.

Armoa, myötätuntoa ja ystävällisyyttä voidaan kyllä osoittaa jopa monijumalisille mutta,

Islamin mukaan on kiellettyä rakastaa ei muslimia ja ottaa heitä ystävikseen.

Meillä ei ole sallittua rakastaa vääräuskoisia; al- Munajjid opastaa muslimi  lukijoitaan.

Muslimien ei ole sallittua antaa tyttäriään, sisariaan tai muita naisia vaimoksi ei-muslimille.

Islam käskee kivittämään aviorikkojan ja katkaisemaan varkaan käden ja ruoskimaan sellaisen joka on

herjannut  kunniallisia naisia.

Al-munajjid toteaa muslimeista että he eivät häpeä näitä lakeja vaan uskovat vakaasti koko maailman

tarvitsevan näitä lakeja.

Läntisiä ihmisoikeusjärjestöjä koskevaan kysymykseen siitä, onko muslimeilla mitään syytä olla olematta

yhteistyössä niiden kanssa al-Munajjid vastaa:

Nämä organisaatiot ovat petollisia koska ne vastustavat sharian kivitystuomioita joka on uskosta luopumisesta

langetettava teloitustuomio sekä kädenkatkaisu rangaistuksia sekä sharian naisia koskevaa lainsäädäntöä.

Al.Munajjid lauduu suoraan että

YK:n ihmisoikeuksien yleismaallisen julistuksen artiklat 2. vapaudet koskevat kaikkia

18. ajatukseen, omantunnon ja uskonnonvapaus

 19. ilmaisu ja sananvapaus ovat Allahin lakien vastaisia ja että

nämä ovat rappeutuneita periaatteita jotka eivät sovi muslimeille ja ovat sharia-lain vastaisia.

Artikla 3 oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen on hylättävä, koska sekin on ristiriidassa sharia

tuomioiden kanssa.

Myös Artikla 16. naisen oikeudet avioliitossa on periaattelisessa ristiriidassa sharian kanssa.

Al- Muajjid sanoo että Demokratia on ihmisen laatima järjestelmä, joka siten on vastoin Islamia.

 

Osallistuminen siihen on jo sinänsä uskosta luopuneisuutta ja islamin ulkopuolelle ajautumista.

Taktisista syistä ja epäuskoa vastaan taistelemiseksi demokraattisiin prosesseihin osallistuminen on

kuitenkin " välineellisesti " sallittua.

Perimmäistä uskollisuutta tulee osoittaa vain kalifille, ei vääräuskoisille hallitsijoille.

Al-Munajjidlle on esitetty kysymys miten Suomessa elävien muslimien on toimittava kristityssä maassa jonka

lipussakin on kristinuskon symboli risti.

Al- Munajjid neuvoo yksityiskohtaisesti Suomen muslimeja näin:

Jos muslimien tilanne käy vaikeaksi, tulisi jokaisen muslimin palata kotimaahansa.

Jos he kuitenkin jäävät Suomeen, neuvoo al-Munajjid heitä ja muita suomalaisia muslimeja seuraavalla tavalla:

Islamia ei pidä  vielä tuoda liian provokatiivisesti esiin.

Sen sijaan omissa islamilaisissa piireissä tulee keskittyä Koraaniin opiskeluun, sharian noudattamiseen ja

ennen kaikkea

- islamislaisen identiteetin säilyttämiseen.

Al- Munajjid kehoittaa kohdistamaan dawan eli  islamilaisen- lähetystyön erityisesti

Johtajiin

Politiikkoihin

Päättäjiin

ja journalisteihin

kirjailijoihin

ja muihin tärkeisiin vaikuttajiin.

Lopuksi al- Munajjid neuvoo suomalaisia muslimeja konsultoimaan aina muslimiveljiä Euroopassa ja muualla

muslimi maailmassa.

Mitä voimme tästä todeta muuta kuin juuri näin he ovat toimineet?

Muslimien asian edistamiseksi tulee vedota epäuskoisten joukossa oleviin älykkäisiin ja tasapainoisiin

henkilöihinja sellaisiin jotka ovat vastaanottavia islamin johdatukselle

Tällaista avovaltaista opetusta saa Suomen muslimiväestö Islamilaisen Neuvoston jäsenyhteisön sivuston

linkin kautta,

tätä opetusta voidaan pitääaitona, oikeana ja luotettavana islam tulkinta Suomessakin.

Miksi tällaista opetusta kuitenkin pidetään avoimesti tarjolla ja altistetaan nettisivulla kävijöitä sen

omaksumiselle?

Kysyn: ovatko Suomen viranomaiset ymmärtäneet islamin luoteen oikein?

Onko turallisuusviranomaiset ymmärtäneet asian oikein?

ja onko Sisäminesteriön käsittänyt asian oikein?

 

Tilannekatsaus 2/2013 raportin mukaan eivät ole.

Väkivaltainen ääri-islam ja määritelmä ja tunnistaminen.

laatijat eivät lainkaan ymmärrä mitä tarkitetaan käsitteellä islamisti taii ääri-islamistit

Tämä on huolestuttavaa sillä,

päättäjiä ei ole kiinostanut ottaa asioista selvää ja he surutta ovat toimineet juuri niin kuin islamjärjestöt

ovat halunneetkin.

ovat niellaiseet vuosituhannen pahimman valheen.

 

Lähde: Suomi ja Eurooppa Islamisoituu/ 2015

 

 

 

-

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat